Om-About

Aymik’s kennel

Aymik’s Australian Shepherds sedan 2009
statistik

TWIN OAKS LOOK’N LIKE CHAOS

Jag tränar och tävlar aktivt med mina hundar i vallning, lydnad och spår, förutom det så är jag utbildad Hundfysioterapeut och utför regelbundet fysioterapeutiska behandlingar. Dessa innefattar funktions- och rörelseanalyser, avancerad palpering, massage och stretching, foderrådgivning, träningsupplägg och program, samt beteende- och stresshantering. Jag jobbar med både friskvård och rehabilitering, med ett holistiskt tänkande. Innehar även hunddagisutbildning och har studerat bl.a. genetik, etologi, träningslära och grundlig djursjukvård. Varit på olika föreläsningar inom hund och gått ett antal kurser.

Kennelnamnet Aymik är bokstaverat Kimya baklänges, efter min första Aussie, och blev godkänt år 2009. Rasen har funnits i tankarna under en betydligt längre tid än så. Men äntligen, år 2008 skaffade jag min första Aussie. I mitt långa letande efter en passande valp fick jag mycket kunskap och intresset är enormt. Jag brinner fullkomligt för rasen och kommer göra mitt bästa för att hjälpa till att behålla rasen som en arbetande bruks- och vallhund. Med mina nuvarande hundar och erfarna uppfödares hjälp så vet jag precis vad jag vill ha och vad jag söker i mina framtida hundar, vad jag föredrar och vad som faktiskt är viktigast.

Aveln kommer att drivas i en liten skala, med mycket inslag av en välkänd Hall Of Fame kennel, Twin Oaks, och jag samarbetar till viss del med Old-Time i USA. Det absolut mesta av mitt avelsmaterial har jag själv hämtat i USA. Första importen tog jag hit år 2011, en tik som heter Twin Oaks Look’n Like CHAOS ”Wynee”. Nästa import hämtade jag år 2013, och efter det har det blivit några till, alla finns att läsa om på hemsidan.
Jag har tydliga mål med min avel och avlar bara på mentalt stabila hundar med goda vallinstinkter, som kan användas inom många områden. Jag är väldigt kräsen vid val av avelshundar. För mig är hälsan och mentaliteten viktigare än något annat. Hälsan i linjerna ska vara bra. Dock förlitar jag mig förstås inte enbart på linjerna, utan föräldrarna och deras kullsyskon och eventuella tidigare avkommor spelar en mycket stor roll. Hundarna som går i avel ska vara fria från ärftliga sjukdomar och defekter som är aktuella inom rasen. Jag är mycket noga med att höfter och armbågar är fria hos avelshundarna, men även bland syskonen och kullarna bakåt i stammen, där måste det se bra ut. Detta kommer jag att hålla fast vid stenhårt. Jag är mycket väl medveten om att HD har en polygen nedärvning, vilket betyder att det dyker upp ibland som ett resultat där flera olika gener spelar in och att yttre faktorer kan påverka utvecklingen. Trots det så strävar jag efter att komma så långt bort från HD som möjligt, och hålla mig till individer med mindre mottaglighet för HD. Samma gäller epilepsi! En individ som har problem med tex. leder duger inte för det hårda arbete som en Aussie ska klara av. Utan god hälsa- ingen arbetshund, så är det bara. Arbetskapaciteten ska vara stor, och exteriören ska vara anpassad för det.

Att avelshundarna har en bra mentalitet är självklart. Jag tittar på individens MH/MT resultat, men försöker också få en uppfattning av vilka anlag och egenskaper som ev. är extra starka eller svaga inom kullen som helhet. I den mån det går så kollar jag efter mentala utvärderingar bakåt i stammen. Men eftersom det inte alltid är så lätt på importer så håller jag mig till linjer- och linjeavlar på individer, som jag vet har mycket av de egenskaper som jag föredrar. De kombinationer jag gör kommer att vara högst intressanta för mig, jag gör bara kombinationer som jag själv vill ha valp ur, och som jag tycker kommer att tillföra rasen något bra. För mig är det viktigt att behålla rasen som den varit- frisk, humoristisk, aktiv med mycket intensitet, mod och nyfikenhet och förstås en enorm vilja till arbete. Jag anser att de ska ha goda instinktiva vallegenskaper och att andra ursprungliga egenskaper ska finnas bevarade.

För info om planerade kullar gå in på sidan ”Valpar”.

img04

Höstenas Freja, år 1995.