Översikt-Summary

Kull #1 Natur-kullen 2012-11-16
e. Twin Oaks II Wild Bill DNA-VP u. Twin Oaks Look’n Like Chaos DNA-VP

Totalt 1 valp, hane Ögon  Svans HD/ED MH/MT Meriter Övrigt
Aymik’s Wild Hurricane UA 2018 NBT A/B Normal(0) MH Genomförd, skott 1 RLDN-F-A, Svensk rallylydnads-champion, uppfl LKl 2, GK anlagsprov viltspår Rygg UA
DNA-testad
3 kullar (8+4+6)

.

Kull #2 Minnesota-kullen 2017-08-08
e. WTCH Crown Point S Bar L McMahon OFTDdm AFTDs DNA-VP u. SPHI RLDN RLDF Old-Time Shadow Of Wyn DNA-VP

Totalt 4 valpar, 2 hanar 2 tikar Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
Aymik’s Tri Monty UA 2017 NBT A Normal(0) MH Genomförd, skott 1
Aymik’s Minnea Bean UA 2017 NBT A Normal(0) MH Genomförd, skott 2 Bibehållen avelsrätt
Aymik’s Miss Ippi UA 2017 NBT A Normal(0)
Aymik’s Happy Rider UA 2017 NBT MH Genomförd, skott 2 Kastrerad pga godartad cysta

.

Kull #3 Catch-kullen 2018-04-02
e. GS Ranch Geronimo OFTDs DNA-VP u. RLDN Twin Oaks Aymik Dreamcatcher DNA-VP

Totalt 5 valpar, 3 hanar 2 tikar Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
Aymik’s Tuff Roper UA 2018 Lång MH Genomförd, skott 1 Utställd Excellent

NW1

Aymik’s Zippin Hold’em UA 2018 Lång A Normal(0) MH Genomförd, skott 4 Uppfl Lägre spår

Uppfl Lkl1

Aymik’s Hazy Suncatcher UA 2018 Lång B Normal(0) MH Genomförd, skott 1 Avslutad avelsrätt utan valpkull
Aymik’s No Lasso Needed Lindrig PPM iris-iris 2018 Lång
Aymik’s Catch The Kid UA 2018 Lång MH Genomförd, skott 2 Bibehållen avelsrätt

.

Kull #4 Power-kullen 2018-10-08
e. SErallyCH RLDN RLDF RLDA Aymik’s Wild Hurricane DNA-VP u. SPHI RLDN RLDF Old-Time Shadow Of Wyn DNA-VP

Totalt 4 valpar, 1 hane 3 tikar Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
Aymik’s Next Delightful Chaos UA 2018 NBT
Aymik’s Bullets Ricochet UA 2018 Lång
Aymik’s Solid Wilderness UA 2018 Lång
Aymik’s Striking Wild Firefly UA 2018 NBT krok

.

Kull #5 Look-kullen 2018-12-13
e. SErallyCH RLDN RLDF RLDA Aymik’s Wild Hurricane DNA-VP u. RLDN Twin Oaks Aymik Dreamcatcher DNA-VP

Totalt 6 valpar, 2 hanar 4 tikar Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
Aymik’s Savvy LookUp UA 2019 Lång
Aymik’s Look That Amazes UA 2019 NBT Krok
Aymik’s Wolfwatcher UA 2019 NBT Krok
Aymik’s Success In Sight UA 2019 Lång
Aymik’s Wild’n Conspicuous UA 2019 Lång
Aymik’s Visual Echo UA 2019 NBT Export USA

.

Importer

#1 USA 2011, Twin Oaks Look’n Like Chaos DNA-VP

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2008 Tik UA 2015 Kuperad A, pennHIP

Excellent

MH Genomförd, skott 1 1 kull (1 valp) Pensionerad
Debarked

.

#2 USA 2013, Old-Time Trick To Aymik

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2012 Tik UA 2015 Lång A, Normal(0) MH Genomförd, skott 3 RLDN
ej i avel pga korsbands-ruptur

.

#3 USA 2014, Old-Time Shadow Of Wyn DNA-VP

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2014 Tik UA 2018 NBT A/B Normal(0) MH Genomförd, skott 1 RLDN RLDF Uppfl högre spår

2 kullar (4+4 valpar)

.

#4 Tyskland 2015, Keep Smiling Skojja

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2015 Tik UA valp Lång MH Genomförd, skott 1 RLDN LDstart Uppfl lägre spår
ej i avel pga krampanfall hos släktingar

.

#5 Tyskland 2015, Keep Smiling Lova

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2015 Tik UA valp Lång RLDN RLDF LDstart
ej i avel pga krampanfall hos släktingar

.

#6 USA 2016, Twin Oaks Aymik Dreamcatcher DNA-VP

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2015 Tik UA 2018 Kuperad A Normal(0) MH Genomförd, skott 1 RLDN
Rygg UA
DNA-testad
2 kullar (5+6 valpar)

.

#7 USA 2018, Ash Ranch Chic It’s Aymik

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2017 Tik Kuperad MH Genomförd, skott 5 Ej i avel pga flera fall av epilepsi hos nära släktingar

.

#8 USA 2019, Sliding S Aymik Bosco Bullseye

Född Ögon Svans HD/ED MH/MT Övrigt
2019 Hane Kuperad, lång
Annonser